Loading... 
 

Kongres javnega naročanja

6. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja
13. in 14. september 2017, Portorož

Uvod

Tradicionalni kongres javnega naročanja bo letos potekal v znamenju odgovorov v zvezi z dilemami, na katera praksa še ni dala zanesljivih odgovorov.

 • Ali naročniki lahko izvedejo javno naročilo, kljub temu, da (še) nimajo zagotovljenih sredstev in kakšne sankcije jih lahko doletijo?
 • Kako pripraviti razpisno dokumentacijo v zvezi z referenčnim pogojem, brez da bi naročnik kršil zelo raznoliko prakso Državne revizijske komisije?
 • Kje je meja med dopustnim strokovnim dialogom in korupcijo?
 • Kaj vse mora naročnik narediti, če želi nekega ponudnika, s katerim ima slabe izkušnje izločiti iz postopka oddaje javnega naročila?
 • Ali se lahko brezpogojno zaupa javnim evidencam v zvezi z razlogi za izključitev in kakšna je možnost dokazovanja nepravilnosti v njih?
 • Kakšne možnosti ima naročnik v primeru neustrezne izvedbe pogodbe in kako naj pripravi pogodbo o izvedbi javnega naročila, da bo vsem strankam nudila ustrezne pravice?
 • Kateri organ je hierarhično višji: Računsko sodišče ali Državna revizijska komisija?

Vsa ta in številna druga vprašanja bodo uvrščena na letošnji 6. Kongres javnega naročanja, ki bo, kakor je to že običajno, praktično naravnan. Namesto brezplodnih debat bodo udeleženci spodbujeni k zastavljanju konkretnih vprašanj, katerim bo posvečeno precej časa v okviru vsake sekcije.

Namen dogodka je namreč v tem, da udeleženci dobijo odgovore na svoja praktična vprašanja in ne zgolj to, da so opozorjeni na težave, ki jih praksa javnih naročil prinaša s sabo. Predavatelji bodo faze izvedbe javnega naročila povezovali s pogodbeno fazo izvedbe javnega naročila, kar je nujno potrebno za uspešno izvedbo javnega naročila, ki se ne konča s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, temveč šele z uspešno izvedbo pogodbe o javnem naročilu.

Dogodek je namenjen vsem predstavnikom naročnikov in ponudnikov, ki prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil.

Program

sreda, 13. september 2017

 •   8.00 — 9.00
  Prihod in registracija udeležencev
 •   9.00
  Uvodni nagovor
  mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
 • 1. kongresna tema: PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
 •   9.15 — 9.50
  Sistem javnega naročanja v letu 2017 in prenova pravnega varstva
  Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo
 •   9.50 — 10.25
  Postavljanje referenčnih pogojev v razpisni dokumentaciji (v primeru ponudbe s podizvajalci, skupna ponudba)
  Milena Basta Trtnik, Bonorum d. o. o.
 •   10.25 — 11.00
  Strokovni dialog in korupcijska tveganja
  Simona Habič, predsednica društva Transparency International Slovenia
 •   11.00 — 11.30
  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
 •   11.30 — 12.00
  Odmor
 • 2. kongresna tema: POGOJI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
 •   12.00 — 12.35
  Napake v javnih evidencah v zvezi z razlogi za izključitev
  Maja Prebil, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
 •   12.35 — 13.10
  Razlika in pogoji za uveljavljanje razloga za izključitev po c) in f) točki šestega odstavka 75. člena ZJN-3
  Špela Brezavšček, uni. dipl. prav., Praetor d.o.o.
 •   13.10 — 13.45
  Problematika pridobivanja dokazil v času oddaje ponudb
  mag. Urška Skok Klima, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo
 •   13.45 — 14.15
  Razprava vseh sodelujočih z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
 •   14.15 — 15.30
  Kosilo
 • 3. kongresna tema: PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PONUDB
 •   15.30 — 16.05
  Zadnja praksa Dkom v zvezi s pregledovanjem in ocenjevanjem ponudb
  Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije
 •   16.05 — 16.35
  Vrste odločitve in obvezne sestavine
  Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo
 •   16.35 — 17.10
  Dostop do informacij v postopkih javnega naročanja
  dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica v odvetniški družbi Pirc Musar in partnerji
 •   17.10 — 17.30
  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
 •   17.30 — 17.45
  Odmor
 •   17.45 — 18.30
  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj iz sekcij celega dne
 •   21.00
  Večerni dogodek

četrtek, 14. september 2017

 • 4. kongresna tema: POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
 •   9.00 — 9.35
  Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila storitev / gradenj / nakupa blaga
  mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
 •   9.35 — 10.10
  Podaljševanje rokov izvedbe, odstop od pogodbe in pogodbene sankcije v primeru neizpolnitve
  Mateja Dren, odvetnica v Odvetniški pisarni Kanalec, Dren, Rovšek, Srše d. o. o.
 •   10.10 — 10.45
  Kaj šteje za bistveno spremembo pogodbe
  odvetnik Tomaž Toldi
 •   10.45 — 11.15
  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
 •   11.15 — 11.45
  Odmor
 • 5. kongresna tema: NADZOR PRI IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL
 •   11.45 — 12.20
  Potek prekrškovnega postopka
  Radulović Ivan, svetovalec na Državni revizijski komisiji
 •   12.20 — 12.55
  Sodni nadzor nad zakonitostjo izvajanja javnih naročil
  Odvetnica Vesna Cukrov, Odvetniška družba Cukrov o.p. d.o.o.
 •   12.55 — 13.30
  Vloga Računskega sodišča pri nadzoru nad zakonitostjo izvajanja javnih naročil
 •   13.30 — 14.15
  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj iz sekcij obeh dni
 •   14.15 — 14.30
  Zaključek in zahvala udeležencem

Predavatelji

Branko Kašnik

Branko Kašnik, univ. dipl. prav

Branko Kašnik je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je namestnik direktorja in soustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Kot predavatelj redno sodeluje na konferencah s področij javno – zasebnih partnerstev in javnih naročil, kot strokovni sodelavec pa naročnikom in ponudnikom nudi bogato praktično znanje iz teh področij. V zadnjem letu deluje predvsem na področju spodbujanja elektronskega javnega naročanja.

Maja Koršič Potočnik

odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.

Maja Prebil

odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav.

Milena Basta Trtnik, direktorica družbe BONORUM d.o.o. je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Do leta 2013 je bila je zaposlena v javni upravi, med drugim je bila dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 s komentarjem, ki je izšel pri Uradnem listu RS in izkušena predavateljica.

Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

Nataša Pirc Musar

Nataša Pirc Musar

Nataša Pirc Musar je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomirala leta 1992 in novembra 2015 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica TV Dnevnika. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na POP TV. Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje, od julija 2004 do 2014 pa je po izvolitvi v Državnem zboru dva mandata opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Oktobra 2009 je Nataša Pirc Musar postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa. Od 1.1.2015 ima skupaj z Rosano Lemut Strle svojo odvetniško pisarno (Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji).

Mateja Dren

Mateja Dren

Mateja Dren je odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni KDRS d.o.o. Njena glavna področja dela so gospodarsko statusno in pogodbeno pravo, pri katerih svetuje tujim investitorjem pri nakupu slovenskih podjetij in jim pomaga pri čim lažjem vstopu na slovensko tržišče. Bila je vodja več skrbnih pregledov gospodarskih družb iz različnih sektorjev. Njeno področje je tudi intelektualna lastnina, kot so registracije blagovnih znamk in zastopanje v sporih glede znamk, eden zadnjih s področja medijev. V okviru javnega naročanja aktivno sodeluje pri pogajanjih z javnim sektorjem.

Vesna Cukrov

Odvetnica Vesna Cukrov, Odvetniška družba Cukrov o.p. d.o.o.

Odvetnica Vesna Cukrov je ustanoviteljica svoje odvetniške družbe, ki pravnim osebam nudi celovite odvetniške storitve iz področja njihovega delovanja. Pred vstopom v odvetništvo je opravljala funkcijo predsednice Državne revizijske komisije, na katero jo je Državni zbor imenoval v letu 2008. Funkcijo je opravljala do izteka mandata. Leta 2004 jo je Državni zbor imenoval za članico Državne revizijske komisije. V vmesnem obdobju je bila zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1998 do leta 2004 je bila najprej državna podsekretarka ter nato sekretarka na Ministrstvu za pravosodje in celotno obdobje tudi Vodja sektorja za logistiko ter investicije pravosodnih organov. Pred tem je bila zaposlena v gospodarstvu ter na Višjem sodišču v Ljubljani in Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani. Je sodna izvedenka za pravo, javna naročila, vpisana v imenik sodnih izvedencev Ministrstva za pravosodje in ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za člane uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb. Sodelovala je pri pripravi več predpisov ter je soavtorica komentarja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Občasno predava na Pravni in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in po zaključku študija opravila pravosodni izpit.

Špela Brezavšček

Špela Brezavšček, univ.dipl.prav.

Špela Brezavšček, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in svojo poslovno pot neposredno začela s svetovanjem na področju javnih naročil, javno zasebnega partnerstva ter drugega poslovnega in pravnega svetovanja in je sedaj kot vodja projektov zaposlena v podjetju Praetor d.o.o. V okviru novo sprejetega zakona o javnem naročanju je aktivno sodelovala na raznih predavanjih in izobraževanjih o novostih in prednostih ZJN-3 tako za naročnike kot tudi za ponudnike.

Tomaž Toldi

Odvetnik Tomaž Toldi

Tomaž Toldi, rojen v Ljubljani leta 1969, je od leta 2000 odvetnik s samostojno odvetniško pisarno v Ljubljani. Področje dela odvetniške pisarne zajema vsa področja prava s poudarkom na civilnem, kazenskem in delovnem pravu. Od leta 2005 opravlja odvetnik Tomaž Toldi funkcijo disciplinskega tožilca Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, zato je poseben poudarek pri delu odvetniške pisarne tudi področje prostorskega in gradbenega prava.

Borut Smrdel

Borut Smrdel

Borut Smrdel je predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, opravljen ima pravniški državni izpit. S področjem javnega naročanja se poklicno ukvarja vse od zaposlitve na Državni revizijski komisiji v letu 2004. Je avtor več člankov s tega področja, soavtor uvodnih pojasnil in komentarja k Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter predavatelj v okviru različnih konferenc, posvetov in seminarjev.

Prijava

Kongres javnega naročanja 2017 bo v sredo, 13., in četrtek, 14. septembra 2017, v grand hotelu Bernardin, Portorož.

Prijave sprejemamo s spletno prijavnico (spodaj), po faksu 01 425 14 18 ali po pošti.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na Kongresu javnega naročanja 2017 je 365 € (brez DDV).
Kotizacija za udeležbo na Kongresu javnega naročanja 2017, vključno s Priročnikom za uporabo javnega naročanja v praksi, je 433 € (brez DDV).

Priročnik JN 2017
Avtorice: mag. Maja Potočnik, Maja Prebil, mag. Urška Skok Klima
Leto izdaje: 2017
Vezava: mehka

V ceno so poleg udeležbe na kongresu vključeni zbornik kongresa, gradivo predavanj, sredino kosilo, družabni večer, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Popusti

10-odstotni popust za zgodnjo prijavo.
Velja za prijave do 11. avgusta 2017.

10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev.
Popusta se med seboj seštevata.

Plačilo

Na podlagi poslane prijavnice vam bomo izstavili predračun, ki ga je treba poravnati pred izvedbo kongresa. Plačilo je pogoj za udeležbo na kongresu. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Odjave

Za odjave, prejete po 12. septembru 2017, ali v primeru neudeležbe na kongresu ne vračamo kotizacije.
Pisne odjave upoštevamo do 6. septembra 2017, pri kasnejši odjavi zaračunamo 20% kotizacije za administrativne stroške.
Ob morebitni neudeležbi brez predhodne odjave ne vračamo kotizacije.

Informacije
SPLETNA PRIJAVNICA
 

Kontakt

Organizator dogodka
Uradni list

Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Dunajska 167, Ljubljana

Informacije za udeležence

Klavdija Križaj
telefon: 01 200 18 51
e-pošta: klavdija.krizaj@uradni-list.si
faks: 01 425 14 18

Tanja Kuhar
telefon: 01 200 18 34
e-pošta: tanja.kuhar@uradni-list.si

Informacije za pokrovitelje

Tanja Kuhar
telefon: 01 200 18 34
e-pošta: tanja.kuhar@uradni-list.si

Ana Wagner
telefon: 01/200 18 56
e-pošta: ana.wagner@uradni-list.si

Informacije za predavatelje in sodelujoče na okrogli mizi

Ana Wagner
telefon: 01/200 18 56
e-pošta: ana.wagner@uradni-list.si

Grand hotel Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož

Nastanitev

Za udeležence Kongresa javnega naročanja 2017 smo se dogovorili za nastanitev v spodnjih hotelih po posebno ugodnih cenah:

Prenočitev z zajtrkom na osebogrand Hotel Bernardin*****hotel Histrion****hotel Vile Park***
Enoposteljna soba130,00 €110,00 €80,00 €
Dvoposteljna soba90,00 €70,00 €55,00 €

Kontaktne informacije za rezervacijo nastanitev:

E-naslov: booking@bernardingroup.si
Spletno mesto: http://bernardingroup.si

Pravočasno si rezervirajte nastanitev in pri rezervaciji navedite sklic »KJN«, da boste deležni najugodnejše ponudbe.
Early Bird rezervacije z dodatnim 5 % popustom do 12.8.2017: Grand hotel Bernardin, Hotel Histrion, Hotel Vile Park.

Pokrovitelji

Vabimo vas, da se nam pridružite na Kongresu javnega naročanja, 6. strokovnem srečanju naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki bo 13. in 14. septembra 2017 v grand hotelu Bernardin v Portorožu in izkoristite priložnost, da na kongresu predstavite svoje podjetje, in si zagotovite prestižno promocijo vaših izdelkov in storitev več kot 250 predstavnikom gospodarskih družb in različnih institucij.

Za podrobnejše informacije o vseh možnostih sodelovanja nas pokličite na telefonsko številko:
01 200 18 34 (Tanja Kuhar) in 01 200 18 56 (Ana Wagner) ali nam pišite po elektronski pošti tanja.kuhar@uradni-list.si in ana.wagner@uradni-list.si.

Cenik pokroviteljstva

Za sodelovanje in podporo pri izvedbi kongresa se zahvaljujemo našim poslovnim partnerjem:

Pokrovitelji

Agaric marketing
Mobinet revija
Astech
JHP
Softnet

Medijski pokrovitelj

Delo

Uradna voda kongresa

Broline

Uradna kava kongresa

Cafe & Co