S 1. aprilom 2016 je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, katerega uveljavitev s sabo prinaša številna nerešena vprašanja v praksi:
  • kako se v praksi uporabljajo novi ali spremenjeni instituti javnega naročanja,
  • kakšne so dobre prakse oblikovanja meril, razlogov za izključitev in pogojev,
  • kako po novem potekajo javna naročila s podizvajalci,
  • kako se ponudniki lahko zaščitijo pred izločitvami ponudb iz postopka javnega naročanja,
  • kako po novem uporabljati institut vpogleda in kdo ima aktivno legitimacijo za vpogled,
  • v katerih primerih in kako se lahko uporabijo spremembe pogodbe javnega naročanja.
 
Vabimo vas na 5. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, katerega cilj bo odgovoriti na čim več konkretnih, odprtih dilem, s katerimi se srečujejo naročniki in ponudniki.
 
Prvi dan kongresa bodo v ospredju tri kongresne teme, in sicer spremenjeni instituti, pravno varstvo in konkretne dileme pri uporabi ZJN3. Drugi dan bo delo na kongresu razdeljeno na dve sekciji, sekcijo za naročnike in sekcijo za ponudnike, v okviru obeh pa se bomo posvetili aktualnim vprašanjem, ki so ob uveljavitvi novega zakona najbolj pereča. V sekciji za naročnike bo poudarek na učinkovitem strokovnem dialogu, oblikovanju tehničnih specifikacij in meril, v sekciji za ponudnike pa na uporabi nove zakonodaje v povezavi z razlogi za izključitev ponudnikov in na možnostih, ki jih imajo ponudniki za zaščito svojih interesov.
 
Na Kongresu javnega naročanja bodo sodelovali strokovni predavatelji, ki se s pravom javnih naročil ukvarjajo v praksi. Odgovorili bodo na konkretna vprašanja udeležencev in jim dali praktične napotke, kako rešiti težave, s katerimi se srečujejo v postopkih javnega naročanja.
 
Udeleženci bodo ves čas trajanja dogodka poleg vprašanj v okviru govorne komunikacije imeli možnost tudi pisnega postavljanja vprašanj za predavatelje.
Na vprašanja bo tematsko odgovorjeno po izvedbi vsake sekcije.